STAS - Suldal trening- og aktivitetssenter

  • Forstørr
  • Standard skriftstorleik
  • Forminsk
STAS - Suldal trening og aktivitetssenter

Endring av resepsjonstid i veke 29,30 og 31

E-post Skriv ut PDF

Grunna ferieavvikling er det ikkje fast resepsjonstid i veke 29,30 og 31 men det er mogleg å få kontakt via mail til Denne e-postadressa er verna mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne sjå adressa eller facebooksida vår dersom ein har spørsmål eller ønskjer å melde seg inn!

Frå august vil nye resepsjonstider gjelde og me kjem tilbake med desse tidene når dei er klar!

Ha ein flott sommar!

Sist oppdatert måndag 07. juli 2014 18:15
 

STAS veks!!

E-post Skriv ut PDF

Me har ein stor nyheit å meddela;

1. august veks me ut over kommunegrensene og overtek drifta til Gjil Aktivitetssenter på Hjelmeland.

Me skiftar då namn til STAS-Ryfylke og blir to avdelingar. Som medlem hjå oss kan ein trene begge stader. Ønskjer ein å kunne trene på begge avdelingane må ein på noverande tidspunkt ta kontakt med dagleg leiar Aina Fuglestein slik at ein kan få tilgong. Dei næraste månadane vil me gjere ulike endringar med tanke på nettside, påmelding til timar til avdelinga på Hjelmeland m.m. Det vil ikkje kome særlige endringar for dykk som trener på Sand!

Me står føre ei spennande tid, følg med på nettsida og Facebook undervegs!

God sommar!

 

Tilpassing av rutinane for påmelding til gruppetimar frå veke 23

E-post Skriv ut PDF

Sommaren står for døra og ettersom pågangen på gruppetimar vert mindre i sommarmånadane vil me frå veke 23 (måndag 2. juni) stengje påmeldinga til gruppetimane to timar før.  Det vert også sett minstetal for påmeldte til fire for å sikre ein best mogleg time for både medlemmer og instruktør. Årsaka til justeringa er at fleire medlemmer kjem frå andre bygder i kommunen enn Sand. Ved å stengje påmeldinga to timar før veit ein om timen vert gjennomført eller ikkje på bakgrunn av kor mange påmeldte det er på timen i god tid før timen skal starte.

 

Det vert også ei tilpassing av timeplanen basert på pågang og ferieavvikling for instruktørane så timeplanen vil kunne variere noko frå veke til veke frå midten av juni til ut august. Me kjem tilbake med meir informasjon om dette.

Me håpar justeringar vert godt mottatt. Me har gode erfaringar frå dei to føregåande åra når det gjeld denne tilpassinga av påmeldingsrutinane og timeplanen og gjer dette for å sikre god pågang til timane og fullt trøkk!!!

Velkomne til trening!!

 

LANGSPINN 6.mai på STAS

E-post Skriv ut PDF

Det vil vere mogleg å delta på 2 x spinn 45 på STAS tysdag 6. mai. Det er påmelding til kvar økt og det er mogleg å berre delta på ei av øktene dersom ein ønskjer det.  Velkomne til trening!!

 

Seniortrim - nytt tilbod på STAS

E-post Skriv ut PDF

Tysdag 6. mai startar me med Seniortrim på STAS. Kvar tysdag i åtte veker frå 10:00-11:00 vert det trening, siste trening vert 24. juni. Pris for åtte veker er kr 800,-

Ein treng ikkje vere medlem på STAS for å melde seg på. Velkomne til trening!!

 


Side 1 av 4

Medlemskap

399,- pr mnd ved 12 mnd binding, etter bindingstida kan ein behalde månadsprisen på kr 399,- ved å binde seg for nye 12 mnd eller gå over på ein månadspris på kr 449,-. Det er då mogleg å seie opp avtalen med ein månads oppseiingstid.

Innmeldingsavgift kr 500,- Dersom ein melder seg ut av STAS for så å melde seg inn att på eit seinare tidspunkt må ein pårekne ny innmeldingsavgift.

Studentmedlemskap frå 15 år 279,- pr mnd. Ein må vere elev eller student på fulltid. 12 mnd binding.

Opningstider

Opningstider alle dagar:

05:30 - 22:00

Ein må i hovudsak bruke medlemskortet for å kome inn på senteret men resepsjonen er bemanna måndagar mellom

12:30-15:00 samt 17:00-19:00

 

Frå veke 19 er resepsjonen bemanna måndag 10:00-15:00

 

Ta  elles kontakt på facebook eller på mail: post@stas-suldal.no

Kontakt oss

STAS

Øvre Dalane 12

4230 Sand

post@stas-suldal.no

tlf 52781047

Dagleg leiar:

Aina Fuglestein